Zoe Morgan – THUYETMINHVIET.COM

Zoe Morgan

Điệp Viên 007: Định Mức Khuây Khỏa (2008) | Bond 22: Quantum of Solace (2008)
6.6
TM+PĐ

Điệp Viên 007: Định Mức Khuây Khỏa (2008) | Bond 22: Quantum of Solace (2008)

Bắt đầu từ cái chết của Vesper, người con gái anh yêu, Bond cùng ‘M’ thẩm vấn Mr. White để tìm ra tung tích của tổ chức bí mật đã gây sức ép lên ...