Paul Barry – THUYETMINHVIET.COM

Paul Barry

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs và Shaw (2019) | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)
6.4
PHỤ ĐỀ.

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs và Shaw (2019) | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019)

Kể từ khi luật sư Hobbs (Johnson), một nhân viên trung thành của Sở An Ninh Ngoại Giao Hoa Kỳ, và Shaw (Statham), một cựu quan chức ưu tú của ...