James Wan – THUYETMINHVIET.COM

James Wan

Ám Ảnh Kinh Hoàng (2013) |

Ám Ảnh Kinh Hoàng (2013) |

Ed và Lorraine Warren, là những nhà điều tra các hiện tượng siêu nhiên xảy ra trên nước Mỹ. Những báo cáo của họ còn truyền cảm hứng cho cuốn ...