Bryan Singer – THUYETMINHVIET.COM

Bryan Singer

Dị Nhân 7: Cuộc Chiến Chống Apocalypse (2016) | X-Men: Apocalypse (2016)
6.9
PHỤ ĐỀ.

Dị Nhân 7: Cuộc Chiến Chống Apocalypse (2016) | X-Men: Apocalypse (2016)

Apocalypse là dị nhân đầu tiên và hùng mạnh nhất của vũ trụ X Men, đã tích lũy được rất nhiều quyền năng đột biến khác nhau, trở thành kẻ bất tử ...