Brad Peyton – THUYETMINHVIET.COM

Brad Peyton

Cuộc Phiêu Lưu 2: Hòn Đảo Huyền Bí (2012) | Journey 2: The Mysterious Island (2012)
5.8
PHỤ ĐỀ.

Cuộc Phiêu Lưu 2: Hòn Đảo Huyền Bí (2012) | Journey 2: The Mysterious Island (2012)

Cuộc phiêu lưu bắt đầu khi Sean nhận được tín hiệu cầu cứu được mã hóa từ một hòn đảo huyền bí ở nơi mà thực tế không có hòn đảo nào tồn tại cả ...