Adam Schnitzer – THUYETMINHVIET.COM

Adam Schnitzer

Ninja Rùa (2014) | Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
5.8
Thuyết Minh

Ninja Rùa (2014) | Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

Từ một nghiên cứu hóa học thất bại khiến cho những chú rùa bình thường bị đột biến thành khổng lồ với khả năng đi đứng và nói chuyện như người. ...