Samir Soni

Cuộc Tấn Công Vào Đền State of Siege (2021) | State of Siege: Temple Attack (2021)
8.6
PHỤ ĐỀ

Cuộc Tấn Công Vào Đền State of Siege (2021) | State of Siege: Temple Attack (2021)

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, bộ phim kể lại câu chuyện anh hùng của những người lính biệt kích NSG, những người đã bước vào để cứu ...