Sakiko Tamagawa

Vỏ Bọc Ma: SAC_2045 (2020) | Ghost in the Shell: SAC_2045 (2020)
12/12 PĐ

Vỏ Bọc Ma: SAC_2045 (2020) | Ghost in the Shell: SAC_2045 (2020)

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thế giới chìm trong “chiến tranh trường kỳ” do AI chi phối. Đội 9 chính là cứu tinh để chống ...