Ruco Chan

Nghịch Thiên Kỳ Án (2021) | Sinister Beings (2021)
30/30 LT

Nghịch Thiên Kỳ Án (2021) | Sinister Beings (2021)

Với tư chất năng động, anh dũng và giỏi võ, từ lâu, Hứa Tuấn Sâm (do Trần Triển Bằng đóng) ước mơ được gia nhập đội Phi Hổ. Tuy nhiên, cơ duyên ...