Romi Park

Đại Chiến Người Khổng Lồ (2013-2022) | Attack on Titan (2013-2022)
77/87 PĐ

Đại Chiến Người Khổng Lồ (2013-2022) | Attack on Titan (2013-2022)

Series lần đầu được đăng ở tạp chí Bessatsu Shōnen của công ty Kodansha vào ngày 9 tháng 9 năm 2009, và đã được tuyển chọn thành 30 tập tankōbon ...