Rodrigo Blaas

Pháp Sư: Chuyện Xứ Arcadia – Wizards Tales of Arcadia (2020) |
10/10 LT

Pháp Sư: Chuyện Xứ Arcadia – Wizards Tales of Arcadia (2020) |

Đồ đệ của Merlin nhập hội với các anh hùng của Arcadia trong cuộc phiêu lưu bẻ cong thời gian ở Camelot. Tại đó, xung đột sắp nổ ra giữa loài ...