Ritu Arya

Học Viện Umbrella (2019-2020) | The Umbrella Academy (2019-2020)
20/20 PĐ

Học Viện Umbrella (2019-2020) | The Umbrella Academy (2019-2020)

Đoàn tụ vì cái chết của cha, những anh chị em xa cách sở hữu năng lực siêu phàm bàng hoàng phát hiện ra bí mật gia đình — và một nguy cơ ...