Richard Newman

Mãnh Thú Đại Chiến: Robot Biến Hình (1996) | Beast Wars: Tranformers (1996)
52/52 TM

Mãnh Thú Đại Chiến: Robot Biến Hình (1996) | Beast Wars: Tranformers (1996)

Beast Wars Tranformers là bộ phim nói về cuộc chiến của Autobot với Deception ở tương lai. Khi mà đội quân của Autobot dành chiến thắng ở The ...