Rica Matsumoto

Pokémon: Mewtwo Phản Công – Tiến Hóa (2019) | Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution (2019)
5.7
TM+PĐ

Pokémon: Mewtwo Phản Công – Tiến Hóa (2019) | Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution (2019)

Pokémon: Mewtwo phản công – Tiến hóa, còn được phát hành với tên Tiếng Anh chính thức là Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution, là phim hoạt ...