Raquel Xu

Trùm Hương Cảng Ngoại Truyện: Thanh Tra Thập Ức (2020) | Chasing The Dragon (2020)
5.2
Thuyết Minh

Trùm Hương Cảng Ngoại Truyện: Thanh Tra Thập Ức (2020) | Chasing The Dragon (2020)

Hồng Kông những năm 60, cảnh sát và xã hội đen cấu kết. Lúc này, Tử Lạc vì khó khăn nên bỏ làm học cảnh sát. Vì phá được trọng án mà đắc tội với ...