Holland Roden

Căn Phòng Tử Thần: Cái Chết Trở Lại (2021) | Escape Room Tournament Of Champions (2021)
6.1
TM+PĐ

Căn Phòng Tử Thần: Cái Chết Trở Lại (2021) | Escape Room Tournament Of Champions (2021)

Sáu người vô tình thấy mình bị nhốt trong một loạt phòng trốn khác, từ từ khám phá ra những điểm chung của họ để tồn tại – và phát hiện ra ...