Hisako Kanemoto

Những Đứa Trẻ Đuổi Theo Tinh Tú (2011) | Children Who Chase Lost Voices (2011)
7.2
PHỤ ĐỀ

Những Đứa Trẻ Đuổi Theo Tinh Tú (2011) | Children Who Chase Lost Voices (2011)

Asuna mất cha từ nhỏ và sống một cuộc đời thật cô đơn. Cô dành thời gian nghe một bài hát kỳ lạ thông qua một thiết bị cũng kỳ lạ không kém, ...