Hiroshi Yanaka

Đại Chiến Titan: Không Hối Tiếc | Attack on Titan: No Regrets
8/8 PĐ

Đại Chiến Titan: Không Hối Tiếc | Attack on Titan: No Regrets

Attack on Titan: No Regrets là một bộ truyện tranh Nhật Bản được viết bởi Gun Snark và được minh họa bởi Hikaru Suruga, dựa trên một cuốn tiểu ...