Heung Lui

Chiến Thần Truyền Thuyết (1992) | Moon Warriors (1992)
6.5
TM+LT

Chiến Thần Truyền Thuyết (1992) | Moon Warriors (1992)

Nội dung của phim Chiến Thần Truyền Thuyết xoay quanh anh chàng A Phi, người sống ở một làng chài nhỏ sở hữu khả năng khinh công tuyệt đỉnh nhưng ...