Hawick Lau

Truyền Thuyết Phi Đao (2016) | The Legend of Flying Daggers (2016)
42/42 LT

Truyền Thuyết Phi Đao (2016) | The Legend of Flying Daggers (2016)

Truyền nhân của “Tiểu Lý Phi Đao” – Lý Hoại (Lưu Khải Uy) dù xuất thân danh môn nhưng phải sống lưu lạc bên ngoài từ nhỏ. Dựa vào tấm họa đồ do ...