Han Xinrui

Tân Cô Kỳ Đàm 1: Ám Thành Sát Cơ (2021) | Tientsin Strange Tales 1: Murder in Dark City (2021)
5.2
PHỤ ĐỀ

Tân Cô Kỳ Đàm 1: Ám Thành Sát Cơ (2021) | Tientsin Strange Tales 1: Murder in Dark City (2021)

Phim kể về một loạt các vụ giết người ở thành Tân Cô dưới thời Trung Hoa Dân Quốc, cảnh sát lúc đó bị thất thế. Đoạn Vũ Hào và Trâu Thích, những ...