Guillaume Briat

Asterix và Vùng Đất Thần Thánh (2014) | Asterix: The Mansions of the Gods (2014)
6.9
LỒNG TIẾNG

Asterix và Vùng Đất Thần Thánh (2014) | Asterix: The Mansions of the Gods (2014)

Astérix: The Mansions of the Gods. Năm 50 trước Công nguyên, hoàng đế La Mã Julius Caesar đánh đông dẹp tây, xâm lăng khắp từ nam chí bắc để mở ...