Guangtao Jiang

Thiên Quan Tứ Phúc (2020) | Heaven Official’s Blessing (2020)
13/13 PĐ

Thiên Quan Tứ Phúc (2020) | Heaven Official’s Blessing (2020)

Phim Thiên Quan Tứ Phúc là câu chuyện mang màu sắc đam mỹ tập trung vào tình cảm cấm kị giữa thần-quỷ. Câu chuyện kể về Tạ Liên một lòng trong ...