Gu Xuan

Ma Thổi Đèn: Trùng Cốc Vân Nam (2018) | Mojin: The Worm Valley (2018)
4.6
Thuyết Minh

Ma Thổi Đèn: Trùng Cốc Vân Nam (2018) | Mojin: The Worm Valley (2018)

Để tự cứu mình khỏi lời nguyền của Động Quỷ Tinh Tuyệt, Hồ Bát Nhất cùng Tuyền béo và Shirley Dương lên đường đến Trùng cốc, Vân Nam để tìm Mộc ...