Gregory Alan Williams

Chuyên Gia Tài Chính (2020) | The Banker (2020)
7.2
PHỤ ĐỀ

Chuyên Gia Tài Chính (2020) | The Banker (2020)

The Banker dựa vào câu chuyện có thật ở nước Mỹ những năm 60s, khi kế hoạch làm ăn giữa 2 người da màu – Bernard Garrett và Joe Morris muốn ...