Gordon Liu Chia-Hui

Hoàng Phi Hồng: Thần Kê Đấu Ngô Công (1993) | Last Hero in China (1993)
6.7
LỒNG TIẾNG

Hoàng Phi Hồng: Thần Kê Đấu Ngô Công (1993) | Last Hero in China (1993)

Nội dung phim Thần Kê Đấu Ngô Công lấy bối cảnh là xã hội phong kiến Trung Quốc đang thời kì rối ren, nổi lên các cuộc khởi nghĩa trong đó có một ...