Gigi Leung

Tây Du Ký 1 : Đại Náo Thiên Cung (2014) | The Monkey King (2014)
4.9
LỒNG TIẾNG

Tây Du Ký 1 : Đại Náo Thiên Cung (2014) | The Monkey King (2014)

Đại Náo Thiên Cung là câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh. Ngưu Ma Vương vì muốn đưa ...