Georges St-Pierre

Người Chim Và Chiến Binh  (2021) | The Falcon and the Winter Soldier (2021)
6/6 PĐ

Người Chim Và Chiến Binh (2021) | The Falcon and the Winter Soldier (2021)

Giống với WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier được lấy bối cảnh hậu sự kiện Avengers: Endgame. Nhờ vào cú búng tay của Hulk, sự trở ...