George Clinton

Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Thế Giới (2020) | Trolls World Tour (2020)
6.1
TM+LT

Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Chuyến Lưu Diễn Thế Giới (2020) | Trolls World Tour (2020)

Trolls World Tour sẽ mở ra một cuộc phiêu lưu mà các nhân vật của chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng đến trước đó. Lần này, Poppy và Branch nhận ...