2005

Tuyết Sơn Thất Kiếm (2005) | Seven Swords (2005)
6.1
PHỤ ĐỀ

Tuyết Sơn Thất Kiếm (2005) | Seven Swords (2005)

Nhà Thanh được thành lập. Nhưng làn sống chống đối vương triều này vẫn âm ỉ trong dân gian. Đạo luật càn quét thanh trừng các võ sư được ban ra. ...