1972

Sự Báo Thù Ngọt Ngào (1972) | Intimate Confessions of A Chinese Courtesan (1972)
7.1
PHỤ ĐỀ

Sự Báo Thù Ngọt Ngào (1972) | Intimate Confessions of A Chinese Courtesan (1972)

Lầu Xanh 4 Mùa được điều hành bởi một bà chủ tàn nhẫn, Lady Chun Yi. Vô số cô gái trẻ đã bị bắt cóc hoặc bị mua bán rồi bị bán vào cuộc sống nô ...